Biserica de lemn din Borza

Biserica de lemn din Borza a fost construită în anul 1758, de meşterul Ion Breaz din Gilău.

Este o bisericuţă cu acoperiş de şiţă cu pante mari, şi o clopotniţă scundă cu foişor, ale cărei arcade sunt decorate cu cuie de lemn. Pe pereţi apare motivul frânghiei.

Două rânduri de frânghii încadrează romburile cioplite.

Prispa a fost construită pe latura de sud.

Pe fiecare stâlp a fost realizată o rozetă.

Ancadramentul uşii de intrare este decorat cu frânghii şi romburi, la fel şi uşa de intrare din pronaos în naos, unde mai apar şi rozete la bază şi colţuri.

Pictura interiorului a suferit din cauza reparaţiilor întârziate la acoperiş.

Se pot distinge scene din viaţa lui Hristos, chipuri de mucenici, sau motive florale.

Pe iconostas a fost pictată răstignirea şi suita apostolilor.