Biserica de lemn din Brebi

Biserica de lemn din Brebi datează din anul 1759.

Aceasta este una din lucrările semnate de meşterul de biserici Breaz Ion din Gilău.

Conform inscripţiei de pe fruntarul prispei, chiar deasupra intrării, biserica a fost ridicată în anul 1759.

În acea vreme au făcut acestă biserică. Meşteri au fostu Brearz Io (n) şi Borzan Iuo (nu) ţ î (n) zilele lui popa Dănilă.

Iconostasul este datat pe una din icoanele împărăteşti din 1780.

Pentru istoria acestei construcţii este importantă pisania din altar, care ne informează următoarele: 1852. Acesta santa beserică sau lărgitu si de totului reinoitu, fiindu parocu giorgie popa tineru. primi coratori crăciunu bălănenu, aleise dumă. şi la facere corului, vaselie surdul in anno 1860.

Aşadar, biserica a fost lărgită în anul 1852, iar corul a fost făcut în 1860. Pictura a fost refăcută după lărgirea bisericii. Biserica a fost restaurată în 1975-76.