Proiecte

  1. Prin PNDI – proiectul ,, Modernizare si reabilitare drumuri comunale in comuna Creaca, judetul Salaj”

– Asfaltare in localitatea Brusturi – 1,6 km
– Asfaltare in localitatea Lupoaia – 1 km
– Asfaltare in localitatea Jac  – 1 km

Valoarea totala a investitiei este de 941.120,40 lei+TVA

–  Asfaltare in localitatea Jac  – 3 km – 1.134.382,47 cu TVA

  1. Prin OG 7/ 2006 – proiectul ,,Extindere si alimentare cu apa in comuna Creaca, judetul Salaj”

Valoarea totala a investitiei este de – 3.988.148,14 lei din care C+M 2.698.778,92 lei

– 949.988,84 euro din care C+M 640.713,40 euro
– in executie 85%
– Mentiune : Lucrare inceputa in anul 2007 iar suma necesara pentru finalizare lucrarii este de 640 mii lei
-Valorile includ TVA

  1. Prin CNI – ,, Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Creaca, judetul Salaj’’-

Valoarea totala a investitiei este de – 65550 mii Euro- proiect finalizat in 2016

  1. Prin AFM – ,,Infiintare parc de joaca pentru copii in localitatea Jac, comuna, Creaca, judetul Salaj’’ – proiect finalizat in 2011

Valoarea totala a investitiei este de 101740 mii euro

  1. pe Masura 313 – ,,Infiintarea unui centru de informare turistica in comuna Creaca, judetul Salaj,,

Valoarea totala a investitiei 564.845 lei

Finalizat in 2016

  1. Prin PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) masura 322 submasura d- ,, Investitii privind lucrarile de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 pentru proiectul ,, Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010, in comuna Creaca, judetul Salaj,, – pe o suprafata de 9 km.

Valoarea totala a investitie –278.684  Euro

Finalizat in 2016

  1. Prin PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) masura 322 submasura l- ,,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Lupoaia , comuna Creaca , judetul Salaj

Valoarea totala a investitiei – 673.944 lei fara TVA

Proiect finalizat in anul 2016

  1. Proiecte finantate din alte surse

– ,,Reabilitare dispensar Uman, comuna Creaca, judetul Salaj’’- finalizat in 2010

Valoarea totala a investitiei 116770 euro

– ,,Reabilitare punte pietonala in localitatea Brusturi, comuna Creaca, judetul Salaj’’- finalizat in 2010

Valoarea totala a investitiei 4403 euro

Proiecte depuse in anul 2017

  1. Reabilitare, modernizare , extindere si dotare Asezamant Cultural in localitatea Jac , comuna Creaca , judetul Salaj – proiect depus prin CNI in 28.04.2017
  2. Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Creaca , judetul Salaj  – proiect depus la MDRAP IN 15.03.2017

Amplasamentul lurarii este in localitatile CREACA, LUPOIA, BREBI, CICLEAN SI BRUSTURI, DC 22 si DC 23, comuna Creaca, județul Sălaj- valoarea totala fiind de 5.870.600,72 lei